Els microorganismes: constructors de l’estructura del sòl


 

 

 

Sabies que un sòl no funciona al seu màxim rendiment si el cicle de la matèria orgànica no es dóna perfectament? Cal preservar les condicions de vida dels organismes del sòl, perquè la majoria tenen efectes tòxics per uns o altres. La veritable feina del pagès és proporcionar aquestes condicions al sòl perquè siguin els seus organismes que regulin les relacions. El mestratge del pagès és saber conduir el treball dels organismes de sòl per a la producció agrícola.

Cal tenir molt present que són els microorganismes els qui creen l’estructura del sòl, no les màquines, eines o arreus.

Hi han 4 tipus de sòls: argilosos, llimosos, arenosos i francs.

Apunts de Núria Cuch (enginyera agrònoma) en el seu curs de la fertilitat del sòl.

El sòl de l’hort Bordas és arenós. Aquesta terra és la millor per a cultivar la majoria de cultius. L’aigua es troba a un metre de profunditat i en conseqüència la humitat va pujant per capil·laritat estalviant la majoria de regs. Aquest sistema de reg natural te un efecte molt beneficiós amb la majoria de vegetals: s’estalvia aigua, adobs i pesticides. Són molts els cultius que es troben lliures d’adob i plaguicides.

 

 

huerto-bordas