Observatorio – Comedero de Aves

Nou observatori – menjadors d’aus

En el mateix Garden Center Bordas (Gavà), lluny del moviment i soroll dels clients, en una zona reservada entre vegetació, tenim un observatori/menjador d’ocells per amants de la natura i fotògrafs. T’apuntes a venir?

Normes per al bon funcionament de l’espai:

-Fer- se la targeta client de Bordas (gratuïta). Dirigir-se a la caixa del Garden per poder-la fer.

-No es pot entrar a l’observatori sense demanar hora prèviament. Demanar-la a bordasbird@gmail.com o be al grup de WhatsApp de Bordas bird o be al tel. 93.638.17.80. i demanar per Lia Casas. Ella us donarà la confirmació de l’hora. Cal especificar el dia que vols venir, quantes persones i les hores que vols estar. El temps d’estada haurà d’estar forçosament dins l’horari de matí (de 09:00 o 10:00 del mati fins les 14:00) o de tarda (des de les 14:00 en endavant).

-La persona responsable és Antonio Rojo (director del projecte #bordasbird). Persona externa del Garden. Qualsevol aportació, petita o gran modificació, nova idea… haurà de ser aprovada per ell. Podeu contactar-hi al: 610214704.

-Es pot portar menjar pels ocells. No tirar-lo per sobre la taula d’horta. Ficar-lo en els recipients especials que hi ha. La distància entre la taula i el Hide està calculada perquè tothom pugui fer fotos, independentment de l’objectiu que utilitzin, però en cap cas es pot ajustar la posició, de la taula o del Hide.

-El Garden Center Bordas, com a contraprestació a la gratuïtat del servei, agrairà poder publicar les vostres fotos a les nostres xarxes socials. Sempre posarem el nom de l’autor. No és necessari enviar-les amb alta resolució, un tamany mínim pel facebook i twitter.

-L’horari de l’observatori és el mateix que el Garden, els torns abans detallats.

Obert tots els dies de l’any, excepte: 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener.

Nuevo Observatorio – Comedero de aves

En el mismo Garcen Center Bordas (Gavà), lejos del movimiento y del ruido de los clientes, en una zona reservada entre la vegetación, tenemos un observatorio/comedero de aves para los amantes de la naturaleza y fotógrafos.

¿Te apuntas a venir?

Normas para el buen funcionamiento del espacio:

-Hacerse la tarjeta cliente de Bordas (gratuita). En la caja del Garden se la podrán hacer.

-No se puede entrar en el observatorio sin pedir hora previamente. Pedirla a bordasbird@gmail.com o bien al grupo de WhatsApp de Bordas bird o bien al tel. 93.638.17.80. y pedir por Lia Casas. Ella te dará la confirmación de la hora. Hay que especificar el día que quieres venir, cuántas personas y las horas que quieres estar. El tiempo de estancia tendrá que estar forzosamente dentro del horario de mañana (de 9:00 o 10:00 de la mañana hasta las 14:00) o de tarde (desde las 14:00 en adelante).

-La persona responsable es Antonio Rojo (director del proyecto #bordasbird). Persona externa del Garden. Cualquier aportación, pequeña o gran modificación, nueva idea … deberá ser aprobada por él. Puedes contactar al: 610214704.

-Se puede llevar comida para los pájaros. No tirarlo por encima de la mesa de huerta. Meterlo en los recipientes especiales que hay. La distancia entre la mesa y el Hide está calculada para que todos puedan hacer fotos, independientemente del objetivo que utilicen, pero en ningún caso se puede modificar la posición, de la mesa o del Hide.

-El Garden Center Bordas, como contraprestación a la gratuidad del servicio agradecerá poder publicar vuestras fotos en nuestras redes sociales. Siempre detallaremos el nombre del autor. No es necesario enviarlas con alta resolución, un tamaño mínimo para facebook y twitter.

-El horario del observatorio es el mismo que el del Garden, con los turnos detallados en el punto anterior.

Abierto todos los dias del año, excepto: 25 i 26 de diciembre, 1 i 6 de enero.

 


Fotos fetes al mateix observatori Bordas per els fotogràsfs: Antonio Rojo, José Antonio Mate i Francisco Montero

Wordpress Copy paste blocker plugin powered by http://jaspreetchahal.org