Què hi possem, a l’autocompostador?


 

Compostatge domèstic per aconseguir un adob natural per a les plantes o el jardí.

Sabies que el compostatge retorna al sòl els nutrients i tanca el cicle de la matèria orgànica? Es tracta de barrejar diferents materials per crear unes condicions favorables perquè fongs, cucs i bacteris actuïn

Què hi possem, a l’autocompostador? restes de fulles i vegetals, palla i fenc, gespa i flors pansides, cartró, branquetes i pals, llegums i llavors, closques d’ou, cabells, diaris i paper de cuina arrugats, marro de cafè i bosses de te, fulles mortes.

Es tracta de ficar 50% de material humit i 50% de material sec.

compostatge-bordas