Prats de flors o gespes de flors amb un manteniment molt baix


 

 

Es tracta de prats i tapissos, de prats rústics, florits i tapissos florits. De gaudir d’un espai natural entre flors amb un manteniment molt baix.

Prats rústics

Són mescles d’èspècies de gramínies i de  lleguminoses amb la finalitat d’assegurar una coberta vegetal de mínim manteniment i amb un aspecte natural similar d’un prat de muntanya. La clau és l’elecció d’una lleguminosa de baix creixement capaç de fixar nitrogen, com ara trifolium repens barrejat amb espècies que assegurin el creixement lateral. En aquests prats, que es pretén que tinguin un caire natural, s’hi poden deixar incorporar espècies autòctones de la zona.

Per un prat rústic caldria sembrar: Sparring Eco, Prat natural de la casa Fitó

Prats florits:

És un ventall d’espècies anuals i plurianuals de flors silvestres, autòctones o importades, de diverses alçades de planta, que tenen com a objectiu donar color de forma ràpida a un sòl o un talús. Barrejades amb festuques fines per tal de facilitar-ne l’establiment i donar un aspecte uniforme. Són de manteniment molt baix.

Per un prat florit caldria sembrar: Césped florido enano, césped florido uso general de la casa Fitó.

Tapissos florits: 

Són mescles de flors silvestres, anuals i perennes, que es combinen en proporcions adequades per tal d’aconseguir una taca de color de port alt o baix. Les opcions florals son molt diverses. Son de manteniment baix.

Per tapissos florits caldia sembrar: Jardín florido enano, Jardín florido uso generalde la casa Fitó

 

prats de flors-bordas

cesped florodo fito bordas