Hi ha arbres més resistents al vent que d’altres?


 

 

Hi ha arbres més resistents al vent que d’altres?

Sí. Sempre i quan s’hagin plantat correctament.

Podem destacar:

  • Cupressus sempervirens, Cupressus macrocarpa, Casuarina stricta, Populus nigra Italica, Populus texana, Broussonetia papyrifera, Robinia pseudoacacia, Lledoner, Morera, Om i molts altres.

  • Palmeres com:Washingtonia filifera, robusta, Phoenix (totes), Arecastrum

Bambús

Quan un es decideix a plantar un arbre té que prendre certes mesures ja que no es tracta de plantar un vegetal qualsevol. De fet existeixen unes normes europees de plantació per evitar disgustos. Si en el moment de plantar un arbre no es fa un forat ben profund i la terra que troben està molt compactada, les arrels no poden profunditzar i en comptes d’allargar-se fins el subsòl creixen horitzontalment, és llavors quan no poden aguantar les velocitats del vent i cauen. Després de fer un sot aproximadament d’un metro cúbic haurem de comprovar que la terra del subsòl no està compactada, si no és així haurem de continuar fent el sot fins que la terra deixi d’estar-ho.

 

Morus Alba (morera de fruit 2)