El sulfat de ferro és molt important per a la jardineria


El sulfat de ferro: reforça, endureix i saneja totes les plantes.

–          Especialment necessari per plantes acidòfiles.

–          Imprescindible per plantes amb clorosis fèrrica.

–          Elimina els cargols i els llimacs.

–          És antialgues i antimolses.

–          Especial per envellir de forma rústica els murs i parets.

–          Ideal per eliminar males olors d’aigües grises i negres.