Per saber abonar les plantes, cal tenir en compte tots aquets detalls.


 

Les plantes necessiten ser abonades especialment per primavera.

A plena terra

-Són millors els adobs sòlids i envasos de gran capacitat
-Calcular m2 i dosi per m2
-Anotar data d’abonat
-Remoure la terra perquè el producte utilitzat quedi enterrat a més d’oxigenar la capa de terra superficial
-L’adob ha de ser aplicat sota el volum de tota la seva copa sigui arbre o arbust.
-Si és possible cobrir tot l’abonament amb una capa de substrat universal o compo plantacion
-Regar abundantment. Com a mínim 2/3 vegades seguidament per ajudar a millorar la dissolució
-Cavar / remoure la terra quan està de saó
-No fer-ho en hores de màxima insolació o fred o de molt vent.
-En cas d’excel·lent creixement i floració, disminuir la dosi del proper abonat.
En testos i jardineres

-Són pràctics els abonaments líquids per facilitar la dosificació però més adequats els de lent alliberament.
-Anotar a l’agenda data d’abonat, calcular detalladament la dosi necessària
-Remoure la capa superficial de la terra per possible neteja de males herbes i molses i així també oxigenem el substrat
-Regar generosament la planta dues o tres vegades seguides i un cop ben regada, la abonarem (ja haurem barrejat prèviament la dosi d’adob líquid amb la dosi adequada d’aigua).
-En cas d’excel·lent creixement i floració, disminuir la dosi del proper abonat.
-No fer-ho en hores de màxima insolació o fred o de molt vent.
-Una safata o plat sota de la jardinera o test, pot aprofitar l’aigua i part de l’abonament emprat
-Afegir microelements en plantes sensibles o malaltisses, ferro …

 

A l’estiu és temps de regar i regar però no d’abonar. Nomes abonarem en cas de que la planta realment ho necessiti, llavors ho farem a petites dosis juntament amb regs molt abundants. Si no reguem be, és fàcil que es cremi la planta, doncs a l’estiu l’aigua s’evapora molt fàcilment i l’adob es concentra més.

S’aconsella abonar les plantes entrada la primavera amb adobs de lenta liberació així les plantes quedaran cobertes de nutrients i no caldrà abonar-les a l’estiu.

Plantes amb testos. A l’hora d’abonar cal tenir en compte:

 • Hi ha plantes que necessiten més adob que d’altres segons la tipologia.
 • Exemple: les que necessitarien més adob serien les plantes de gran floració con les anuals o vivaus, arbustives tipus hortènsia etc.
 • Si la planta està en ple creixement i/o en plena floració necessitarà més freqüència d’adob i reg i dosis.
 • Segons la mida del test i de la planta varia la freqüència d’adob i reg.
 • Test gran i planta petita – s’ha d’ abonar menys i regar menys
 • Planta gran i test petit – s’ha d’abonar i regar més.
 • Si una planta bulbosa està en ple creixement i floració necessitarà més aigua i adob que la resta de l’any que cal baixar-ho al mínim per descans estacional.
 • Les plantes de fulla caduca a l’hivern necessitaren menys adob i reg.
 • Les plantes de fulla perenne caldrà abonar-les lleugerament a l’època de descans (fins i tot les gespes).
 • Si una planta fa molt temps que està en un test caldrà abonar-la una mica més trasplantar-la a un test més gran.
 • Si una planta té un aspecte del tot saludable podem reduir la dosis i la freqüència d’adobs.
 • Si triem els adobs químics cal ser rigorós amb la mida que indica el fabricant doncs l’excés pot cremar la planta, especialment les acidòfiles i les més delicades.
 • S’aconsella la utilització d’adobs orgànics, els resultats no son tan ràpids però és més aconsellable pel medi ambient i per una correcta alimentació. O bé s’aconsella intercalar adobs orgànics amb químics i que aquests siguin de lenta alliberació.
 • Els adobs de lenta alliberació contaminen molt menys, eviten possibles cremades per excés de dosi, duran més temps i eviten creixements desmesurats.
 • Quan abonem amb adobs líquids hem de deixar la terra xopa de la solució prèviament barrejada: d’adob i aigua. Si no és així caldrà abonar-la de nou però mai afegint més dosificació de la que recomana el fabricant. Si abans d’abonar la terra està molt seca primer caldrà regar abundantment i uns dies després abonarem. Si no ho fem així l’adob no s’aprofita prou.
 • Després d’una abonada amb adob químic, si les temperatures són altes, no deixar que en els posteriors 15/30 dies aprox. la planta passi set doncs llavors augmenta molt la salinitat dins del test i les plantes es poden cremar per excés de dosi de sals.
 • Els adobs químics milloren el seu rendiment, s’aprofiten més si els enterrem i a sobre li fiquem una capa de terra nova, així el sol no estarà en contacte amb l’adob.
 • Cal apuntar-nos a l’agenda quan hem abonat així portarem un bon control de quan cal fer-ho de nou.

 

 

shutterstock_148568849