Tasques de jardineria del mes de setembre


La tardor és la millor estació de l’any per PLANTAR i TRASPLANTAR PLANTES DE FULLA PERENNE doncs el dia és curt , la terra està de saó i encara no fa fred.

QUÈ CAL FER EN GENERAL?

Si plantem ara, a l’estiu vinent les plantes estaran ben arrelades i

aclimatades, conseqüentment suportaran millor els rigors de l’estiu. .

 

-Retallarem, pinçarem, abonarem i fangarem (cavada profunda manual

tombant la terra ) arbustos i tanques vegetals.

QUÈ CAL FER?
-GESPES: Gespes de climes freds: Moment de ressembrar sobretot en jardins

de clima mediterrani o de refer gespes envellides. Caldrà escarificar, airejar,

i oxigenar el sòl a més de ressembrar i recebar les gespes envellides pel pas

de l’estiu. Cal aplicar desherbats si tenim males herbes de fulles grans.

Gespes de climes mediterranis: Si han sofert el pas de l’estiu, caldrà segar

molt arran de terra, una abonada intensa seguit d’una lleugera recebada.

 

-ROSERS: Cal abonar-los, cavar la terra i fer una bona poda de les

parts seques per aconseguir una segona floració a la tardor.

 

 

PLANTES VIVAUS:Tallar totes les inflorescències o branques

seques i  també abonar-les per tornar a brotar a la tardor.

 

FRUITERS: Comprovar que no tenen fongs ni malalties. Eliminar

branques seques, pinçar xupons i restringir en la majoria

de casos i progressivament l’excés de reg.