S’aconsella no abonar a l’estiu a no se que sigui del tot necessari


 

A l’estiu és temps de regar i regar i no pas de trasplantar les plantes d’exterior ni d’abonar-les.

No s’aconsella abonar a l’estiu.  Si és del tot necessari  perquè realment ho necessita una planta, cal abonar amb petites dosis i practicar regs abundants. Si no reguem be és fàcil que es cremi la planta, doncs a l’estiu l’aigua s’evapora molt fàcilment i l’adob es concentra més.

S’aconsella abonar les plantes entrada la primavera amb adobs de lenta liberació així les plantes quedaran cobertes de nutrients i no caldrà abonar-les a l’estiu.

 

jardineria-bordas-regar