Sabies que les plantes no els agrada ser regades per aspersió? T’expliquem quines no ho suporten


 

Les plantes generalment no els agrada el reg per aspersió, que les seves fulles siguin mullades i menys amb aigües catalanes moltes vegades carregades de grans quantitats de sals i clor.

Hi ha plantes que ho suporten menys que d’altres.        Les que ho suporten menys son:

Rosers, geranis, fúcsies, petúnies

Tots els cactus i plantes crasses

Tots els grams

Totes les plantes autòctones

Aquets arbres: lagerstroemia indica,  til·lers, faig, liquidàmbar i faig

Totes les plantes acidòfiles, especialment: lilàs, clemàtis, peònies, hortènsies, acers….

Tota la planta aromàtica, medicinal i culinària

Aquesta conífera: chamaercyparis

 

Tilers

Lagestroemia indica

Rosers. No es poden regar així.

Geranis. No es poden regar així.