Quines plantes pateixen més el fred. Les plantades en testos o jardineres o les d’un jardí?.


 

 

Les arrels de les plantes en testos i jardineres pateixen més el fred que les arrels de les plantes plantades en un jardí, doncs els testos i jardineres estan aixecats i en conseqüència les arrels estan més airejades.  Sovint les arrels de testos i jardineres es gelen.

Aconsellem ficar sobre el substrat escorça de pi i terra nova, fems o turba. Aquesta capa farà d’aïllant tèrmic protegint les arrels del fred. A  més alimentarà la planta.

Recorda que la part de la planta més sensible a les altes i baixes temperatures són les arrels.

Els testos també es poden cobrir amb algun teixit per abrigar les plantes.

Recorda que encara que faci molt fred, cal regar també les plantes, el fred resseca molt la terra.

garden-bordas