Què li ha passat a la teva pachira que ha perdut les fulles?


Què li ha passat a pachira que ha perdut les fulles?

Si la vostra pachira ha perdut les fulles durant aquest hivern segurament ha estat per un excés de fred tot i estar a l’interior o excés d’aigua i humitat. Com a planta tropical li costa adaptar-se a temperatures baixes conjuntament amb excés de reg i humitat.

Què cal fer?
1-Si ha perdut les fulles velles però està rebrotant és bon senyal:
Si té un bon tamany de test no la canviarem, l’abonarem però no la regarem en excés
Si el test és massa petit, esperarem el mes de maig per trasplantar-la i li procurarem un excel·lent drenatge i l’abonarem.

2-Si ha perdut pràcticament totes les fulles i no està rebrotant:
Vigilarem que no tingui massa humitat, la abonarem i no la regarem normalment fins que no rebroti clarament

Com podem saber si està morta? Fent una petita incisió a la pell de la planta si veiem saba i verdor es que està viva.

Si et test és massa petit, esperarem el mes de maig per trasplantar-la i li p`rocurarem un excel·lent drenatge i l’abonarem.

Si ha perdut pràcticament totes les fulles i no està rebrotant

Vigilarem que no tingui massa humitat, la abonarem i no la regarem normalment fins que no rebroti clarament

Com podem saber si està morta? Fent una petita incisió a la pell de la planta si veiem sabia i verdor es que està viva.

1-Si ha perdut les fulles velles però està rebrotant és bon senyal:

Si té un bon tamany de test no la canviarem, l’abonarem però no la regarem en excés

Si el test és massa petit, esperarem el mes de maig per trasplantar-la i li procurarem un excel·lent drenatge i l’abonarem.

Si ha perdut pràcticament totes les fulles i no està rebrotant

Vigilarem que no tingui massa humitat, la abonarem i no la regarem normalment fins que no rebroti clarament

Com podem saber si està morta? Fent una petita incisió a la pell de la planta si veiem sabia i verdor es que està viva.