Quan no és aconsellable plantar gespa?


 

 

  • Quan el clima no ho permet per temperatures extremes de fred o calor.
  • En situacions de massa pendent que impideixi segar i regar bé. Pendents per damunt del 45% són problemàtics.
  • On no hi hagi suficient gruix de sòl (mínim de 20 cm) o aquest no sigui d’una certa qualitat. L’ideal és de textura sorrenca o franca
  • Ombra contínua d’un arbre o d’un gran arbust (i també d’un edifici).
  • On els usos siguin incompatibles per a l’ús de la gespa: massa trepig, sega massa baixa.
  • On el reg sigui un problema per la mala qualitat i poca quantitat d’aigua
  • On no es pugui accedir en bones condicions amb una segadora, amb una punxadora, etc (parcel·la massa petita, insuficient per poder maniobrar).
  • Si tens algun d’aquest «problema» t’aconsellem substituir la gespa per plantes tapissants. Sabies que fan la mateixa funció que les gespes però sense consumir tanta aigua i adobs i no cal segar-les?. Moltes floreixen, algunes accepten l’ombra, d’altres accepten ser “trepitjades”, totes necessiten menys manteniment i cap tractament i són el millor encoixinament per altres plantes. 

 

gespa.bordas regar-bordasjpg