PLANTA INSECTICIDA QUE TAMBÉ MILLORA EL SÒL: les tagetes (clavell de les Índies o moro)


Sabies què les tagetes són plantes amb un gran poder insecticida i uns excel·lents adobs verds. Milloren l’estructura del sòl i eviten els nematodes, pugons, cotxinilla i erugues. S’aconsella combinar les tagetes amb altres plantes especialment amb les d’horta

I es que les arrels d’aquestes plantes deixen anar unes substàncies que eviten la proliferació de nematodes, pugons i cotxinilla entre d’altres. A més l’olor de les seves fulles les fa insecticides. Exerceix una acció fertilitzant especifica aportant nitrogen al sòl. Les tagetes també poden utilitzar-se per la preparació d’insecticides casolans*

S’aconsella utilitzar varies especies de tagetes al mateix temps amb la finalitat d’atacar a una gama més àmplia de nematodes.

*empapar 200 a 300 grs de fulles i flors en 5 litres d’aigua durant alguns dies ( utilitzar material no metàl·lic) després de filtrar-ho polvoritzar-ho sobre els vegetals atacats.