Per què no cauen les noves palmeres de Bordas?


 

 

Quin és el secret? Com és que les palmeres que hem acabat de plantar d’uns 15 metres d’alçada, en el mateix garden, no han caigut amb aquets  forts vents?

Si aquet darrer mes has vingut al garden, hauràs vist que estem millorant la zona de planta d’exterior trasplantant més palmeres i plantant noves moreres.

L hivern és la millor època per plantar arbres de fulla caduca, però no per trasplantar palmeres però només ho podíem fer durant aquests darrers mesos.  Com som jardiners i tenim tots els recursos disponibles, les palmeres i les moreres creixeran perfectament.

Com és que no han caigut les plameres amb aquets forts vents i amb 15 metres d’alçada i amb només uns 2 metres d’arrels sense encara arrelar?

  1. Per què el substrat és bàsicament de sorra i no de terra, ideal per garantir l’estabilitat de la palmera.
  2. Per què s’ha utilitzat una maquinaria molt pesada per compactar la sorra de vora el tronc.
  3. Prèviament se li han podat un munt de fulles.
  4. Hem conservat un pa de terra proporcional a l’alçada de la palmera.