Per què han caigut tants arbres després de les fortes ventades arreu de Catalunya ?


Les causes d’una caiguada d’un arbre poden ser moltes però malauradament sovint és pel que detallem a continuació:

 

1-Primer de tot perquè abans de plantar un arbre, els jardiners no es llegueixen les normes europees de plantació.

2- Es fan els sots poc profunds i les arrels pivotants no poden estabilitzar l’arbre i aquest va aguantant amb les arrels secundaries, les horitzontals. Aquestes arrels secundàries difícilment aguanten en situacions extremes de grans ventades

3- En aquest país, s’acostumen a plantar els arbres molts alts i en conseqüència hi ha més risc que caiguin amb plantacions precàries. A l’estranger és més habitual plantar arbres joves de màxim dos metres d’alçada amb una plantació de gran qualitat i en conseqüència no cauen.

4- Molts dels arbres plantats amb contenidor, porten les arrels molt enrotllades, com una bovina, en aquest cas,  alhora de plantar l’arbre, caldria tallar-li les arrels i així sortirian part de les arrels directes del tronc principal. Les arrels noves post plantació que surten d’arrels llargues tipus bovina, no donen cap estabilitat a l’arbre.

5- Sovint les terres argiloses, llimoses o preparades amb un excés d’humus, matèria orgànica i compost, són els substrats menys indicats per estabilitzar l’arbre en un futur. En molts casos depèn de mil factors, perquè un arbre no caigui, la sorra hauria de ser un substrats essencial, fins un 90%!!

6- Regs: Perquè les arrels pivotants facin la seva feina, cada vegada que reguem, l’aigua hauria d’arribar fins al fons del sot. Amb aquest cas, la utilització d’un tub de drenatge farà una feina essencial.

Que cal fer doncs per plantar correctament un arbre i assegurar-nos al màxim possible que no caigui en un futur, encara que les condicions climàtiques siguin excepcionals:

  • Llegir-se les normes europees de plantació d’arbres.
  • Fer un sot fins trobar la terra del subsòl natural, tova, no compactada.
  • Retirar les pedres, cascots, totes les possibles restes d’obra
  • Comprovar abans de la plantació que l’aigua dreni perfectament-
  • Afegir gran quantitat se sorra segons tipus de terra existent i segons necessitats del tipus d’arbre que plantarem
  • Quan més argilosa és la terra, més quantitat de sorra a ficar, fins el 90% com a mínim.
  • Triar un arbre ben cultivat amb un sistema d’arrelament perfecte.
  • Procurar que les arrels més grosses (situades en el fons del pa de terra) no quedin doblegades o aixafades pel propi pes del pa de terra. Si cal millor tallar-les abans que plantar-les doblegades.
  • Ficar-li un tutor a l’arbre, el primer any, serà de gran eficàcia
  • Sempre que reguem cal que l’aigua arribi amb gran profunditat