Per aconseguir ombra sempre triar un arbre caduc abans que un de perenne.


Els arbres caducs com descansen a l’hiven, el seu creixement,  fullam atapeït, floració, i grandària de fulla…. és superior als perennes.  Els arbres que realment fan la funció de donar ombra i  frescor són caducs. Els més importants són: tipuana tipu, plataner, morera, lledoner, til·ler, mèlia, fitolaca, castanyer d’índies….. Els arbres d’ombra  tenen un volum definit, un cromatisme de colors segons l’estació de l’any i deixen passar el sol quan més fred fa, a l’hivern