L’hort al juliol


Sembrarem i plantarem: bledes, créixens, escaroles, mongetes, pastanagues i raves. Recol·lecció de productes hortícoles en general. Cal regar de matinada quan la terra està fresca Cal continuar podant, lligant i tractant les tomaqueres. Va bé disposar d’aigua d’ortigues per prevenir les malalties de l’hort horta-bordas