L’hivern és temps de prerarar perfectament la terra de l’hort i de possar en pràctica el més bàsic


 

Preparació terra: Com a l’hivern és quan hi ha menys activitat a l’hort, es quan ens hem de centrar més amb la preparació de la terra.

Preparació de la terra a fons:  Si no hi ha res plantat, cal donar la volta a la terra, uns 20 cm, amb una fanga, la millor eina per fer-ho. El gruix de terra que estava enterrat, el pujarem a la part superior i aquest terra l’abonarem amb un bon substrat universal, amb compostatge i/o fems (sempre i quan estiguin molt ben fermentats) i després la tornem a girar però nomes uns 6/7 cms. Deixarem passar uns dies, com més millor i ja podrem plantar.

Amb les hortalisses de gran creixement la preparació de la terra ha de ser més profunda que d’altres hortalisses.

Preparació de la terra post recol·lecta: No és imprescindible donar- la volta a la terra com en el pas anterior. Només cal una capa de nova terra universal , compost i/o fems juntament amb una cabadeta superficial o be en el lloc exacte on anem a plantar una nova planta, fem un sot força gran i fiquem terra nova més adob. Tot concentrat just on estan les arrels de la planta. Així aprofitem més l’adob i es més difícil que creixin herbes que no volem, doncs l’adob és exclusiu per l’hortalissa no per tot l’hort on poden créixer espontàniament altres plantes.

 • Una ocasió perfecte fer aquestes dues tasques anteriors, es després de pluges doncs la terra està de saó (una terra ideal per sembrar, plantar, llaurar….per treballar-la, per preparar-la per tot. Si està de saó es que està en el seu moment òptim. Una terra de saó es pot treballa fins i tot amb la ma o amb eines petites. I si la terra la llaura un tractor, aquest fa menys esforç).
 • Cada vegada que trenquem la crosta superficial de la terra, facilitem l’oxigenació. Cavar sovint la terra afavoreix tant com abonar-la.
 • S’aconsella fer rotacions de plantacions, no repetir
 • Cal tenir en compte la sorra, necessària en moltes ocasions, especialment amb terres argiloses o llimoses que es compacten i provoquen que hi hagi fang.

Plantació:

 • Escollir plantes de qualitat totes amb mini test.
 • La planta abans de ser plantada ha de gaudir d’una terra fresca, que hagi rebut fa por un bon reg i que hagi estat a l’ombra així arrelarà perfectament i gaudirà d’un bon desenvolupament.
 • Plantar a les hores de menor insolació
 • Si plantem amb temperatures elevades i/o vent, cal regar progressivament perquè no es deshidrati

Horts urbans:

 • S’aconsella plantar molt més espès, amb més plantes per metre quadrat, si vas collint progressivament. El rendiment és molt superior
 • Els ombrejats són perjudicials en cultius agrícoles però en canvi són aconsellables en horts urbans especialment si cultives hortalisses de fulles verdes. Es crea un microclima, no es reca lenta tant la terra i no cal regar tant sovint. Algunes plantes tipus tomaqueres, pebrots… no s’aconsellaria.

Èpoques de plantació

 • Depèn del microclima del teu espai, pot variar molt. Exemple:
 • En un clima mediterrani litoral a ple sol, pots plantar quasi be de tot amb un màxim rendiment i creixement i amb una època de plantació molt amplia. Els punts “negatius” son que el manteniment, els regs i els tractaments són més freqüents.
 • En un clima mediterrani de cara muntanya, de cara nord son ideals totes les hortalisses de fulla verda . La època de fructificació és més curta en comparació al clima litoral però alhora hi ha menys manteniment, menys regs i menys tractaments.

Regs: Intentar sempre regar amb la màxima quantitat d’aigua i mínima freqüència, així  l’aigua penetrarà fins al fons, amb profunditat. La freqüència de reg sempre depèn de l’exposició, de les temperatures i del vent a més de l’estat de la planta, de si està en ple creixement o si està fructificant.                                                                                                                                                                                  L’excés de reg sempre aporta malalties i un baix rendiment de la planta. Regar millor de bon mati o a la nit

Aconsellem la utilització de proteccions especial hort per: ocells, excés de sol, de fred…. així con teles de drenatge, anti herbes i els encoxinaments.

Tractaments preventius ecològics: El sulfat de coure i el sofre ben alternats ens lliuraran de plagues i malalties i enfortiran les fulles.

Tractaments curatius ecològics : Actuar immediatament amb el primer símptoma . Sovint si estem a la guait amb una petita poda, podem aturar la plaga o malaltia. Per minimitzar molts problemes a l’hort cal evitar mullar les fulles i que la planta no tingui canvis bruscos de temperatura.

Fems i compost orgànics mal fermentats son molt perjudicials per a les plantes: apareixen males herbes, fongs, acars, insectes. Cal utilitzar substrats de bona qualitat