Les plantes, igual que les persones, tenen preferència alhora de triar els seus companys


 

 

Les associacions de cultiu consisteixen en plantar de costat determinades espècies hortícoles, per tal d’afavorir i millorar llur creixement i produció.

Igual que hi ha espècies que juntes es beneficien, també n’hi ha que juntes es perjudiquen.

Algunes de les associacions favorables són:

porro-api-pastanaga (es poden combinar els tres o de dos en dos)

tomàquet-alfàbrega-alls

pastanaga- ravenetes

enciam-remolatxa-ceba

D’associacions favorables n’hi ha moltes; aquí n’esmentem algunes de les més estudiades.

Aquestes associacions tant es poden fer de tres en tres com de dos en dos.

Algunes associacions desfavorables són:

All-mongeta

Ceba-mongeta

Fonoll-tomàquet

Fonoll-ceba

Cogombre-tomaquet

Quan es tracta d’un hort urbà on no ens fixem tant amb la producció, no cal filar tan prim amb les associacions.