Les plantes entapissants més boniques i resistents a la sequera


 

Plantes  entapissants resistents a la sequera.

Si no volem segar i la imatge de la gespa no és important per a nosaltres, les plantes alternatives a les gespes i grams són les plantes entapissant ja que:

  1.  moltes floreixen
  2.   algunes accepten l’ombra
  3.   algunes accepten ser “trepitjades”
  4.   necessiten menys manteniment, menys aigua i        cap tractament
  5.   és el millor encoixinament per altres plantes
Alyssum maritimum Caps blancs
Aptenia cordifolia Aptemia
Armeria maritima Armeria
Asteriscus maritimus Estrella de mar
Cerastium tomentosum Cerasti
Dichondra repens Gespa de canàries
Disphyma crassifolia Cabelleres de la reina
Dorotheanthus bellidiformis Dorotheanthus
Festuca sp Gespa de bosc
Gazania sp Gazania
Lippia repens Bella catifa
Lotus corniculatus Corona de rei
Mesembryanthemum criniflorum Mesem
Ophiopogon japonicus Convalaria
Parietaria mauritanica Parietaria
Ruschia Ruschia
dorotheanthus lila Mesembryanthemum criniflorum