Les plantes amb fulles petites i estretes són tolerants a la sequera.


 

Aquelles plantes que disposen de fulles petites i estretes, minimitzen la pèrdua d’aigua per evapotranspiració, són doncs resistents a la sequera, ideals per a xera jardineria.

En cada tipologia de planta, hi ha un grup important de plantes resistents a la sequera. Per exemple: enfiladisses (bouganvillea), arbustos (nerium oleander), plantes aromátiques (sàlvia), bulbs (iris germànica), planta de flor (portulaca grandiflora), entapissant (gazania),bambús ( phyllostachys aurea), gespes (cynodon dactylon), arbres (tamariu), palmeres (margalló) coníferes (juniperus)….

Farigola C