L’aigua d’hortigues un remei eco contra els fongs.


En primaveres de pluges o humitats elevades  hem de prendre mesures per tal de prevenir les malalties criptogàmiques (enfermetats causades pels fongs). En el mercat hi ha tot tipus de productes fungicides per prevenir i atacar  els fongs, alguns són ecológics i d’altres no.

Un remei natural, ecològic i barat és l’aigua d’ortigues; per preparar-la, únicament  cal posar ortigues en maceració uns dies. L’aigua resultant es pot aplicar directament a les plantes.