La gespa pot aguantar l’ombra, tu què creus, que sí o que no?. Tipologies de gespes


 

 

A nivell general es poden distingir 5 tipus de mescles, aptes per a situacions diferents:

1- Gespes de costa. D’ús extensiu basada en espècies d’alta resistencia a la sequera, a la calor i a aigües de la qualitat. L’espècie dominant és la Festuca arundinacea 70% i cynodon dactylon (10%). Lolium perenne i Poa pratensis són espècies complementàries.

2- Gespes rústiques.  Gespa d’ús extensiu basada en Festuca arundinacea com a especie dominant, i depenen de la situació, reforçada per Lolium perenne i/0 Poa pratensis

3- Gespes ornamentals. Gespa d’ús intensiu, agradable a la vista i al mateix temps fàcil de mantenir. Lolium perenne en percentatge important i festuques fines i Poa pratensis entraran en la seva composició en percentatges semblants.

4- Gespes esportives. Gespa d’ús intensiu, trepitjable i de manteniment mitjà a alt. Es basa en la combinació de Lolium perenne i Poa pratensis en diversos percentatges.

5. Gespes d’ombra.  Cap gespa tolera be l’ombra, és a dir, menys de 4 hores de sol al dia. A partir s’aquesta dada es poden fer mescles basades en Festuca arundinacea com a espècie dominant i quasi única o mescles amb festuques fines.

 

 

garden-jardineria