La falguera arborescent més sorprenent del món.


Cyathea brownii:

És probablement l’espècie de tamany més gran de falgueres arborescents al món. Es pot confondre amb una palmera.

Planta sorprenent de rapit creixement i d’una bellesa extrema.

És endèmica d’Illa Norfolk, a l’Oceà Pacífic, prop d’Austràlia i Nova Zelanda. Planta molt protegida en el seu país d’origen.

Falguera de ràpid creixement ideal per interior o bé a l’exterior en un clima litoral mediterrani. En un clima mediterrani litoral cal situar-la en un lloc arrecerat i millor de cara sud.

Necessita terra de bona qualitat i lleugerament àcida.

En un clima mediterrani millor exposició a l’ombra.

Necessita humitat i regs abundants i freqüents.

En un clima mediterrani i amb un hivern rigorós cal protegir el tronc del fred.

S’aconsella humitejar el tron de tant en tant.