LA CAMELIA


És l’arbust més espectacular del Japó per les seves flors i fulles . Si el volem cultivar en un clima mediterráni hem de tenir en compte una sèrie de detalls:

La Camèlia és  de fulla persistent, tolera molt el fred, potser molt longeva, de forma cònica globular, no cal podar-la.

Necessitats:

–          Substrats àcids i molt drenats.

–          No tolera aigües calcàries i salines

–          Prefereix zones a l’ombra, fresques i humides

–          Regs generosos i freqüents

–          Reduir les dosis d’adobs químics al mínim

–          Aportar sovint adobs orgànics/naturals ( guano…)

–          Afegir sovint microelements, sobretot ferro.

–          No toleren terres calcàries i compactades