Jardineria per mascotes, per tortugues de terra.


La dieta de la tortuga mediterrània, com la majoria de quelonis terrestres, és bàsicament herbívora. El ventall de plantes a triar a la natura és molt extens, les més habituals són aquestes, moltes fàcilment cultivables en un test o jardinera. És una bona idea gaudir d’aquestes plantes en el nostre balcó terrassa o jardí per una bona alimentació de les nostres tortugues. A més de plantes també cal que consumeixin fruita.

Trifolium

Mendicago

Clematis flàmmula

Cichorium intybus

Rubus ulmifolius

Aphyllanthes monspeliensis

Cynodon dactylon

Plantago lanceolata

Hordeum murinum

Briza

Brachypodium retusum

Papaver rhoeas

Taraxacum officinale

Sonchus

Diplotaxis erucoides

Lactuca serriola

Sisymbrium irio

Calenduala arvensis

Sedum sediforme

Aconsellem el llibre: La tortuga mediterrània a Catalunya. De Joaquim Soler i Albert Martínez.