Pràctiques importants de jardineria: oxigenació, aireació, drenatge i sanejament.A) Plantes en testos i jardineres

Sense oxigenació, aireació, drenatge i sanejament la terra perd ràpidament la qualitat, la porositat y augmenta la compactació de la mateixa, tot això genera la rapida aparició de enfermetats, fongs i paràsits… a més al mateix temps augmenta la salinitat. Tot junt genera la ràpida pèrdua de qualitat de la planta al mateix temps els adobs aportats difícilment són absorbits per la planta. Una optima preparació del drenatge abans de la plantació y utilitzant substrats de qualitat i gran porositat solucionen molt favorablement el problema.

Sovint es tracten plantes en mal estat amb pesticides i el problema prové de l’interior de la planta.

 B) En un jardí

L’Oxigenació, aireació, drenatge i sanejament també són importantíssims en un jardí. Encara que en el seu dia es fes una bona preparació de la terra, el temps fa que es perdi l’efectivitat d’aquesta oxigenació, aeració, drenatge i sanejament i en conseqüència es vegin signes d’envelliment i lesions greus ens els arbres i arbustos més delicats, inclús la mort  en exemplars importants.  En aquests casos està comprovant que els tractaments aeris son d’escàs resultat.

 

 

Com fer una bona prevenció i aconseguir sempre una bona oxigenació, aeració, drenatge i sanejament:

Abans de la plantació:

–          Practicar una “zanja” de drenatge si el substrat es compactat o arcillos. Aportant en aquest cas gran quantitat de substrat arenós (fins un 70%)

–          Escollir plantes segons el tipo de clima i de terres.

–          Abonar correctament principalment amb adobs molt rics en humus.

–          Regar de forma abundant però poc freqüent.

–          Procurar que els treballs de manteniment siguin fets per a jardiners.

 

Com millorar o intentar curar jardins antics amb problemes d’oxigenació, aeració, drenatge i sanejament:

–          Practicar, si es possible, una cavada manual o mecànica a una profunditat raonable. Existeix un sistema modern, mecànic i molt més fàcil i barat d’utilitzar que aconsegueix resultats sorprenents i eficaços: S’introdueix una sonda mecànica a profunditat de:

30/40 cm en gespes

40/60 cm en petits arbustos

60/80 cm en arbres

60/100 cm a grans arbres

I s’injecta aire a pressió aconseguint una oxigenació/ventilació i aireació optimes sense necessitats d’aportar més adobs  o pesticides.