El que cal saber sobre els arbres fruiters de fulla caduca


 

FRUITERS CADUCS MEDITERRÀNIS. CONDICIONS AMBIENTALS:  CLIMA I SÒL

MFS- Molt fort i sostenible

MFSS- Molt fort i molt sostenible

MFSSS- Molt fort i super sostenible

AT- Adaptable a un test gran

ALBERCOQUER :Ventilació, sol i calor. Prefereix posicions elevades i les terres en pendent.

No necessita terrenys molt fèrtils, vol sòls arenosos, temperats i permeables. MFS

AMETLLER : Clima sec, càlid o temperat. Necessita emplaçaments airejats com planells i costes. Aguanta molt la sequera.

Les flors no suporten les gelades. Cal dir que és el primer fruiter que floreix. MFSSS / AT

AVELLANER: És el fruiter junt amb olivera, magraner, vinya, figuera i ametller que suporten més la sequera. Clima continental o mediterrani humit. Viu molt bé a Berga ,Reus i altres. És més exigent pel que es refereix a la humitat que no pas a la temperatura. Es pot conrear fins a 1400 mts d’altitud. En climes molt calents no es pot deixar de regar. Necessita posicions airejades però no gaire ventoses.  MFS en climes freds tipus Montseny i similars.

CASTANYER: Climes continentals o mediterranis molt humits. No suporta les secades . Prefereix la muntanya mitjana, les zones humides i ben fresques. Prefereix sòls frescos,esponjosos i profunds, rics en matèria orgànica. Arbre de gran volum. Fusta ideal per mobles i eines agrícoles. MFS en climes freds tipus Montseny i similars-

CIRERER:. Tolera grans freds. Viu tan al Pirineu com al nord d’Europa. Gran rendiment de fruita si s’empelta en llocs freds i humits sobre cirerer bord i en llocs secants i càlids sobre Santa Llúcia.  Arbre adequat per terres tipus vinya.  Es troben exemplars molt grans en països freds.  Amb temes de poda és l’arbre més delicat. MFS

CODONYER :És planta de climes continental i mediterrani humit. Tolera aiguamolls. Portaempelt ideal per pereres, pomeres, nespres i altres. Un dels arbres de més fàcil cultiu. Arbre tot terreny. És ideal per a confitures. Pràcticament lliure d’ enfermetats i malalties, així doncs molt fàcil per cultiu ecològic. Fruita molt decorativa per tenir-la temps en cistelles etc. MFS

FIGUERA:Planta típicament mediterrània i de país continental. Arbre molt rústic i aclimatable. Suporta les secades. Cal plantar-la en emplaçaments ventilats, orientats a migjorn o a llevant i quatre vents. Adaptable a tot tipus de terreny inclòs pedregós i àrid. Ideal per cultiu ecològic. Ideal per a bonsai. MFSS / AT

MAGRANER: La seva àrea natural és la zona mediterrània, i els millors fruits s’obtenen a totes les comarques que voregen aquest mar. Tolera molt el fred, però en cas de fortes gelades perjudica les flors i en conseqüència no apareixeran els fruits. No és exigent pel que es refereix a les condicions del sòl. Arbust que es transforma amb arbret, amb un valor ornamental extrem. Quasi lliure de pesticides així doncs és el més indicat per el cultiu ecològic. Resisteix la sequera tant com l’olivera, la figuera i l’ametller. De lent creixement. Ideal per a bonsais. MFSSS / AT

NOGUERA: Clima continental o mediterrani fresc i humit com Montseny. A la muntanya mitjana, fins als 1.000 mts troba el seu hàbitat ideal. Vol emplaçaments orientats al nord.. Requereix sòls frescosos, profunds i permeables. Arbre de molt gran volum. Varietats empeltades interessants per la fruita.  Varietats de llavor només bones per la fusta tan apreciada. Difícil la seva aclimatació al Barcelonès i mediterrani sec, en zones airejades orientades a ponent-

PERERA: Climes continental o mediterrani humit,. Suporta el fred i fins les glaçades i  no suporta les secades persistents. Exigent respecte les condicions del sòl: requereix terres fresques i profundes. Necessita tractaments i manteniment. AT (si son fruiters nans)

POMERA:  Idem perera

PRESSEGUER: Clima continental i mediterrani sec si es pot regar. És el fruiter  més adequat junt amb ametller, cirerer, figuera i magraner per associar amb la vinya. És poc exigent amb els sòls, prefereix terres lleugeres i fondes. Empeltat sobre peu franc necessita regs profunds. Empeltat sobre ametller tolera el secà millorant la qualitat de la fruita.

PRUNERA: Clima continental o mediterrani. Poc exigent amb la qualitat del sòl. Excés de reg el perjudica. Molt fàcil cultiu. Molt sovint no necessita tractaments fitosanitaris. MFS

VINYA:  Fàcil cultiu mediterrani sec. Hi ha moltes varietats que s’adapten arreu d’Europa en llocs secs i humits, calents, freds. De clima calent i sec. S’adapta a tot tipus de sòl. Com a planta enfiladissa és la que dona l’ombra més fresca i potent. MFS / AT

DADES D’INTERÉS

-Cal precisar l’estació més adequada per plantar. Fruiters de fulla caduca mesos: gener i febrer.

– Preparar terres, temps abans i molt profundes.

-En cas de terres argiloses, incorporar sorres

– El primer reg un cop feta la plantació, cal repetir-lo tres, quatre cops

– Cal fer una poda de neteja de branquetes abans de la plantació

-Hi ha moltes varietats de fruiters: fruita tardana, primerenca.                Exemple: Pereres de Sant Joan (Fruita molt primerenca), pereres de setembre (fruita a la tardor)

Exemple: Pomeres – sobre peus lents i petits i Pomeres sobre peus de gran creixement

– Hi ha peus (porta empelts ) de diferent creixement o per diferents climes o terrenys: exemple cireres per climes freds o nòrdics, cireres per clima mediterrani, secs.

-Cal fer podes anuals a l ‘hivern  i podes o desbrotades a la primavera-

– Cal plantar arbres joves d’un o dos anys d’empelt

 

 

 

El Sr. Bordas ens ensenya com podar un fruiter