Detalls a valorar per fer un bon compostatge.


–         Tot allò que és vegetal pot anar al compost ( no aconsellem fems de gats i gossos)

–         Cal afegir al compostatge : 50% matèria seca i 50% matèria humida,. Si tens més material sec que humit, cal mullar les restes seques fora del compostatge i ficar-ho després d’un dies. Si tot el material és humit, no hi haurà oxigenació i es podrirà.

–         El paper de cuina, el diari i el cartró van molt be, ajuden a fermentar millor especialment si està rebregat.

–         Va be tirar un grapat de terra o de fems doncs s’aporten moltes bactèries i fermenta millor.

–         S’aconsella remenar el compostatge amb la lluna amb quart minvant la fermentació és més ràpida i completa. Fer-ho un cop al mes.

–         Si esmicolem tot el que tirem, la fermentació és més ràpida.

–         No es pot apretar el compost doncs llavors no hi haurà ventilació.

–         El compost serveix per alimentar tot tipus de plantes, també les acidòfiles.

–         Cal ficar els compostadors a l’ombra.

–         Si el compostatge fa pudor o té insectes senyal que no ha fermentat bé. Si es podreix es per manca de ventilació provocada per excés d’aigua.

–         Les pells de taronja i llimona funcionen per a compostatge però fermenten  molt a poc a poc.

–         La pinassa li costa fermentar, les fulles però d’altres arbres no.