Cursos tècnics especialitzats pel Centre de Formació del Laberint de jardineria i paisatgisme.


Cursos adreçats a paisatgistes, enginyers, arquitectes i altres llicenciats  i graduats  de disciplines relacionades amb la jardineria i el paisatgisme.

Detallo els cursos i on informar-se:

Patologies de coníferes ornamentals.

Maneig de desbrossadora.

Demostració de tala d’arbres.

Biologia i poda de palmeres.

Pràctiques i processos en jardineria relacionats amb l’origen de patologies en plantes ornamentals.

Criteris per a l’elecció dels arbres de qualitat.

Seguretat, higiene i ergonomia en els treballs de jardineria.

Direcció d’obra en paisatgisme i jardineria.

Selecció d’espècies per a l’arbrat viari.

Gespes: bases per a la implantació i el manteniment.

Plagues i malalties en arbusts i planta de flor.

Informació i incripcions:  Tel. 93.256.56.01   / formacio.laberint@bcn.cat