Com millorar el cultiu, rendiment i floració d’un roser.


 

Consells per a un roser plantat en un test i en un jardí.

– Comprar els rosers en un lloc especialitzat (viver o garden).

– Triar plantes de bona qualitat i sobre tot rosers empeltats (injertados en castellà).

– Comprar els rosers preferentment al desembre, gener i/o febrer.

– En cas de plantar un roser en un test, cal que sigui ben gran i profund.

– El drenatge cal que sigui perfecte. Els ingredients que ajuden a un bon drenatge són: gravilla i sorra

– Cal situar els rosers a ple sol i als 4 vents , si es possible

– Regs profunds. Cal assegurar-se que després del reg la terra està xopa d’aigua

– Regs poc freqüents. No tornar a regar mentre la terra estigui humida.

– No regar mai la part aèria, ni flors ni fulles.

– Utilitzar substrats de bona qualitat. Es poden barrejar amb un 10/20% de sorra. Al plantar-se cal apretar la terra, sense compactar-la en excés.

– En èpoques de creixement i floració, no oblidar una adequada fertilització.

– Recobrir l’adob  amb una capa de terra nova.

– Evitar que es sobrecalenti la terra del test o jardinera.

– Aplicar tractaments fitosanitaris preventius. Dosis molt reduïdes o tractaments ecològics.

– Vigilar sovint la possible aparició de plagues i malalties. Si la planta ja està colonitzada per alguna plaga, llavors és més difícil eliminar-la.

– Les podes, pinçades i retalls són indispensables al llarg de la vida d’un roser.

 

rosales-bordas