Com mantenir la dimorfoteca.


 

La dimorfoteca tot i ser una planta força resistent amb el temps es desllueix.  Per evitar-ho cal fer el següent:

En cas de recollir les flors, tallar-les a baix de tot de la tija floral.

En cas de no fer la tasca anterior, passada la floració podar el 50% de la planta el més baix possible de la tija. Un cop aquestes tiges podades comencin a brotar, podar l’altre 50% de la planta. Aquesta poda rejovenirà la planta. Caldrà aprofitar per cavar, abonar i afegir substrat nou a la planta.

 

Dimorfoteca -Bordas