Com fomentar la floració de les plantes


 

 

 

Què hem de fer per assegurar la floració d’una planta?

 • Un bon drenatge
 • Una terra adequada segons tipus de planta i de bona qualitat
 • Una exposició adequada segons el tipus de planta
 • Adobs regulars. Els millors son els de lenta alliberació + els microelements ( sulfats i quelats de ferro) + adobs naturals.
 • Regs profunds però no freqüents i evitar al màxim el reg per aspersió
 • L’excés d’adobs i reg pot produir un creixement i floració exagerada, provocant una ràpida decadència de la planta
 • Pinçar segons el tipus de creixement .
 • Treure regularment les flors marcides, estimula a florir de nou.
 • Època de plantació: la majoria de plantes cal plantar-les el més aviat possible. Exemples:
 1. plantes llenyoses, plantar-les a l hivern
 2. plantes vivaus, a la primavera
 3. planta bulbosa, tant aviat com comenci la tardor o la primavera
 4. planta anual, tant aviat com estiguin al mercat o el clima ho permeti.

Molts vegetals abans de morir o quan es troben en pèssimes condicions, s’esforcen desesperadament a produir una floració molt abundant seguida d’una important producció de llavors i és que el seu principal objectiu és perpetuar l’espècie. Les poques reserves de què disposa la planta les destina a la flor i fruits.

Com podem diferenciar una planta sana o una del tot estressada quan estan en plena floració? La que pateix estrès redueix les fulles parcialment o totalment (a més estrès menys fulles). A més les fulles no són consistents, són molt primes. En general el tronc s’aprima, la floració és més concentrada, més apinyada i la copa és més compactada.

Les plantes per excel·lència de gran floració són les plantes vivaus.  Hi ha una enorme varietat: bulboses, rizomàtiques, entapissant, culinàries, aromàtiques, medicinals …., també de mides; des de plantes de 5 cm a 2 i 2,5 metres d’Altura.

Els avantatges de les plantes vivaus: En bones condicions i ben escollides poden viure molts anys. El rendiment pot ser espectacular.

Vivaus de fulla caduca: desapareix la part aèria a l’hivern però les arrels segueixen vives sota terra i a la primavera tornen a brotar d’una manera més espectacular que el primer any.

Vivaus de fulla perenne: no perden ni les tiges ni les fulles, llueixen tot l’any

– Amb el temps, les arrels d’una planta vivaç aprofundeixen i troben els nutrients i l’aigua necessària al subsòl, llavors es tornen plantes autosuficients, amb un mínim manteniment. Algunes poden tolerar la sequera parcialment.

– Són molt fàcils de reproduir: per divisió de mata o per esqueix.

– L’època de floració pot ser llarga i si està ben combinada, podem aconseguir terrasses, balcons i jardins florits casi tot l’any.

– Moltes plantes vivaus són autòctones i en conseqüència s’aclimaten perfectament al nostre clima i estan lliures de plagues i malalties.

– Exemples de plantes vivaus: ajugas, hòstes, cerastium, gypsophylla, papaver, erysimum, gaillardia, gaura, bracteanta, felicia amelloides, anigozanthus, silene, armènia, campaneta, cinerària maritina, aquilegia, vitadinia, nepeta mussini etc.

Què hem de fer quan comprem una planta en plena floració?  Quan una planta està en el seu màxim esplendor, necessita de més atencions. Haurem d’atendre més el reg i l’abonament doncs el vegetal està fent un esforç «extra» i li costarà més sobreviure.

¿Es pot trasplantar un vegetal en plena floració? Depèn del tipus de planta i de l’estació en què es practiqui. Hi ha plantes més sensibles que altres a la deshidratació, és el cas per exemple d’una hortènsia. I també depèn de la temperatura: no és el mateix trasplantar una planta a ple agost a practicar-ho en ple gener. El risc que una planta es deshidrati amb altes temperatures és molt superior al fet que defalleixi amb baixes temperatures. S’aconsella doncs el següent: totes les plantes estiguin o no en plena floració, un cop arribin a casa han de ser trasplantades a un test més gran o bé en un jardí. En cas que les temperatures siguin molt elevades és preferible deixar passar la floració abans de trasplantar-i protegir la planta durant uns 15 dies del sol i del vent i situar-la en l’espai més fresc possible, acompanyades de regs adequats molt freqüents.

En cas de trasplantar una planta en èpoques de calor i vent, s’aconsella pinçar-la així reduïm el volum de la vegetació i evitem la deshidratació.

Cal tenir en compte també la sensibilitat de la planta a la deshidratació. Com més sensible s’haurà intensificar més el reg i cures.

Què més hem de tenir en compte en cas que una planta estigui en plena floració?  No dutxar les flors, les nostres aigües calcàries i una mica salades fan malbé els pètals. -S’aconsella eliminar les flors marcides i tallar la tija de la flor el més baix possible per forçar la planta a florir més-

-La gran majoria de plantes floreixen més amb una exposició de sol adequada. Un cop la planta està ben aclimatada i arrelada en la seva nova ubicació, reduir progressivament els regs.