Cal abonar les plantes durant l’estiu?


 

 

Amb els continus regs que es practiquen a l’estiu, la planta perd gran part del nutrients de la terra , així doncs la planta potser li falta més alimentació que mai. S’aconsella  els adobs de lenta alliberació , adobs que no són agressius doncs la planta absorbeix per la necessitat que te.

Si hem abonat durant la resta de l’any a l’estiu cal abonar moderadament . Si no hem abonat durant l’any caldrà fer-ho a l’estiu acompanyat de regs molt generosos.

 

abono-rosas-bordas