Begònies


Floració molt longeva. Moltes d’elles disposen d’espectaculars fulles.

-Tot i el seu  aspecte delicat, si reben les atencions necessàries donen MOLT bon resultat.

– Hi ha de molts tipus : anuals (amb bones condicions poden ser bianuals) , arbustives o semi tropicals.

-Exposició: sol i ombra o bé en un espai molt il·luminat.
-Adobs lleugers, millor de lenta lliberació.
-No suporten terres compactades. Exigents amb el drenatge .
-Regs generosos però poc freqüents. A l’hivern disminuir els reg considerablement.  Regar-les millor amb un plat amb aigua  que per damunt la terra especialment les semi tropicals i arbustives doncs son sensibles a que el tronc es pudreixi.
-Evitar dutxar-les amb aigües dures de Barcelona.
-Terra universal de qualitat o bé terra àcida de qualitat o bé 50% universal, 50% àcida.
-Són de fàcil reproducció: anuals (llavor), arbustives  (esqueix) i semi tropicals (esqueix de fulla).