Aplicació d’esmenes orgàniques


Actualment els jardins simplement s’abonen amb productes químics. Amb aquests adobs la planta aconsegueix un bon rendiment però la seva continuada aplicació provoca l’empobriment biològic de la terra augmentant la salinització. S’aconsella aportar esmenes orgàniques (guano, fems, compost, mantell de bosc…) si no la terra s’empobreix gradualment. Cal afegir una bona capa d’esmenes orgàniques, barrejar-ho amb la terra aconseguint regenerar-la i fertilitzar-la.