Agenda d’agricultura biodinàmica (calendari de sembra segons els astres) 


 

 

Setembre 2017

El conreu inclou, com a  més principals, les labors d’adobar el sòl, sembrar, esporgar, collir els fruits, cavar, llaurar i regar.

Dies favorables per al conreu de les plantes d’arrel (naps, pastanagues, raves, apis…:  2,4,11, 12,13,20,21,22,23,30

Dies favorables per al conreu de plantes de fulla :(cols, enciams, espinacs, julivert…):  7,8,9,16,25,26,27

Dies favorables per al conreu de plantes de flor, principalment les ornamentals:  5,6, 14,15,23,25,27

Dies favorables per al conreu de plantes de fruit (tomàquets, carabasses, cogombres…): 1,2,9,18,19,28,29,30

Període favorable per a la plantació: 1, del 14 al 28