Abans de tirar un insecticida, herbicida o fungicida, si us plau fes això:


 

Els productes fitosanitaris són aquells productes destinats a combatre les possibles malalties i plagues que afectin les plantes (herbicides, insecticides i fungicides).
Un cop esgotat el producte fitosanitari cal gestionar correctament el residu que queda a l’envàs així:
esbandir fins a 3 vegades el recipient o envàs per aprofitar el màxim el producte i reduir-ne el contingut perillós.
Gràcies.