El fred i les plantes.


1-De què depèn que una planta pateixi més el fred que un altre?

Depèn de molts factors: si és una planta semi tropical o tropical, si és una planta jove o endurida, si és caduca o perenne, si és autòctona, mediterrània o d’un altre clima

2-En cas de voler recuperar les plantes que han patit fred, com hem de fer-ho?

Si  només han quedat afectades les fulles en principi no cal fer res, excepte un tractament de productes fungicides adequats per cicatritzar i desinfectar ferides. En cas de que la gelada hagi afectat molt la planta, es poden tallar les parts necrosades o seques però mai per la part viva, verda, doncs provocaria una nova ferida. Cal fer també un tractament immediat de productes fungicides.

3-Com es pot prevenir que les plantes pateixin fred si no les podem moure i situar-les en un lloc més arrecerat?

Amb encoixinaments a la terra, tapant el tronc amb materials específics…..

4-Quines tasques de jardineria no hauríem de fer quan fa fred? Les mateixes que no haurien de fer quan fa molta calor: trasplantaments i podes.

5- Cal abonar les plantes a l’hivern ?

Plantes de fulla caduca A l’hivern les plantes no s’han d’abonar ja que estan descansant.  Però si no s’han abonat durant l’any caldrà fer-ho a l’hivern amb adobs de lenta alliberació, mantell, fems…. per començar bé la primavera.

Reg: A l’hivern cal reduir molt els regs.

 Plantes de fulla perenne Fer els adobs corresponents. Ull !!! Moltes recomanacions de fabricants d’adobs estan pensades per climes nòrdics i et suggereixen de no abonar a l’hivern, però en climes mediterranis si es pot abonar a l’hivern.                                 En zones on el clima és més fred com és el cas del Montseny, Pirineus, etc generalment no cal abonar ni regar a l’hivern.

Reg: A l’hivern cal regar-les si no plou.

6-Detalls que cal saber:

– L’enemic per a les plantes mediterranies és abans el gel que no pas el fred.

– Un fred apropiat al nostre clima durant l’hivern no perjudica a les plantes mediterrànies, al contrari és beneficiós ja que neteja, és com un depurador, reforça la planta i fa que descansi més.

– Hem de patir i protegir les plantes mediterranies quan la temperatura és de -2ºC a -5ºC i sobretot quan aquesta temperatura dura molts dies seguits.

– Tots els fruiters excepte els agris volen fred. Hi ha plantes que milloren amb el fred com és el cas de les plantes de clima nordic.